Stránka pre podporu Slovenského plávania

17.4.2019 si Slovenská plavecká Federácia (SPF) zvolila zmenu. Pozitívnu zmenu, ktorej nositeľom je nový prezident SPF, Ivan Šulek, ochotný sa pustiť do ťažkej , ale veľmi zaujímavej práce. Chce pomôcť budovať lepšiu SPF. Nie frázami, ale tým, že jeho hlavným volebným mottom sa stalo spájanie ľudí.

Vďaka tomuto prístupu sa otvoril veľký priestor pre každú formu spolupráce, ktorej cieľom je pomáhať napĺňať ciele SPF a vôbec športu v SR ako takého. Vďaka tomu vznikol aj tento vzdelávací a podporný tím.

Predstavenie vzdelávacieho a podporného tímu SPF

***

Odborný seminár Žilina, 10.7.2019.