ALVA – história

ALVA – história

Koncepty

HISTÓRIA

 Cielené zbieranie poznatkov o práci s deťmi a problematike novorodeneckého a dojčenského „plávania“ (NDP) sa začalo od roku 1984;
 
Prvé písomné spracovanie problematiky využívania vodného prostredia k podporovaniu vývoja detí bolo uskutočnené v novembri 1989, pod názvom „Budú z nás delfíni? – autor: Alexander Vajda“.
 • Prvé praktické skúsenosti boli zahájené 15.12.1989, narodením dcéry zakladateľa NDP v SR;
 • Prvá beseda organizovaná k činnosti baby klubu ALVA v SR bola organizovaná  15.10.1991 v Bratislave;
 • Prvý  kurz  „plávania“  bol  zahájený 29.10.1991 v Bratislave na Prešovskej v  štúdiu kontakt (dnes predajňa BILLA);
 • Činnosť v Bratislave na pasienkoch bola zahájená besedou 11.3.1992 a prvý kurz začal 23.3.1992.
 • Už  po  polroku vzrástol  záujem  o činnosť  natoľko, že besedy 24.9.1992, po polroku činnosti, sa zúčastnilo viac  ako  120  záujemcov  (do  jedného  kurzu  bolo možné prijať maximálne 80 detí).
 • Projekt „Komplexná starostlivosť o matku a dieťa“ bol spracovaný v októbri 1992.
 • Akreditácia k vzdelávaniu v oblasti novorodeneckého a dojčenského „plávania“ bolo vydané dňa 17.12.1992.
 • Za  necelé  dva roky  sa zúčastnilo kurzov viac ako 1000 detí.
 • Dovolenkové pobyty pod názvom „Dovolenky s rybičkami“ ALVA začala organizovať v októbri 1993 na hoteli PERMON. K 27.8.2007 sa uskutočnilo 118 akcií.
 • 15.2.1995 sa začala spolupráca so spoločnosťou ISS, s.r.o. – neskôr HSL, s.r.o. Táto spolupráca bola skončená 31.7.2007.
 • Bazén v Žiline bol dokončený 6.6.1996 – prevádzka sa z technických dôvodov uzavrela v roku 2000.
 • Bazén v Bratislave na Banšelovej začala svoju skúšobnú prevádzku dňa 21.10.1997.
 • Od 13.5.1998 sa začali dovolenkové pobyty organizovať v hoteli CEVA (neskôr premenovaná na hotel LESNÁ). Cieľom bolo vybudovať prvý detský hotel v SR. V roku 2006 spoločnosť HSL, s.r.o. tento hotel predala;
 • 15.8.2007 bola založená nová spoločnosť ALVA Centrum, s.r.o., ktorá má za cieľ stať sa centrom informácií, vzdelávania a služieb v oblasti novorodeneckého a dojčenského „plávania“ (NDP). Ďalej chce poskytovať informácie o výchove a práci s deťmi a byť tak pomocníkom pre rodiny s malými deťmi. Zároveň si dala za cieľ zvyšovať odbornú úroveň a popularitu NDP v SR.
 • 13.12.2007 bola zorganizovaná prvá rodinná dovolenka zameraná špeciálne na získavanie pozitívnych zážitkov detí prostredníctvom profesionálne zorganizovanej animácie konkrétnej tematickej úlohy – Čarovný Mikuláš. Predaj začal 25.10.2007
 • 21.6.2008 sa podarilo zahájiť spoluprácu s hotelom ELAND v Spišskej Starej Vsi. Bola zorganizovaná prvá DOVOLENKA S „RYBIČKAMI“, ktorej celá organizácia bola zakomponovaná do animačného programu, čim bola dokončená dlhoročná snaha o vytvorenie komplexného zážitkového pobytu pre rodiny s deťmi;
 • V roku 2009 sa do portfólia ponuky hotelov dostáva Grand hotel PERMON. Druhá akcia v tomto hoteli (projekt DOVOLENKA S „RYBIČKAMI začal práve na tomto hoteli v roku 1993) bola organizovaná v dňoch …
 • V roku 2010 sa začala spolupráca s Wellness hotelom Chopok v Jasnej. Prvá akcia v tomto hoteli bola zorganizovaná 8.5.2011;
 • 26.1.2011 vydanie potvrdenie o akreditácii pre odbornú spôsobilosť Cvičiteľ plávania I. a II. kvalifikačného stupňa so špecializáciou na plávanie novorodencov, dojčiat a detí  do troch rokov;
 • marci 2011 bol zverejnený v časopise Mama a Ja odborný článok k problematike ponárania malých detí pod názovm, ponárať či neponárať;
 • Prvé školenie podľa novej platnej legislatívy bolo zahájené 3.6.2011. Zúčastnilo sa ho 8 účastníkov;
 • decembri 2011 došlo k úprave web stránky v zmysle novej koncepcie celej činnosti spoločnosti;
 • Január 2012 – doplnenie výživového programu do celkovej koncepcie programu, pre hlavný cieľ spoločnosti – ŠŤASTNÉ DIEŤA.
 • V roku 2014 došlo z dôvodu výrazne sa zhoršujúcih podniteľských podmienok v Slovenskej republike k oficiálnemu ukončeniu činnsoti spoločnosti ALVA Centrum, s.r.o. a táto stránka sa stala súkromnou stránkou zakladateľa spoločnosti. Na základe tejto skutočneoti a z dôvodu, že táto stránka predstavuje nový koncept informácií, bude postupne upravovaná a doplnená v zmysle podporovania nadšenia detí pre šport a podporu plávania v SR. Taktiež sa na tieto stránky vráti história športového Klubu ALVA, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou na seba preberie nové aktivity.
 • V roku 2019 bola založená FB skupina Slovenksé plávanie, ktorá pomáha k popularizovaniu plávania v SR a pomáha pri vzdelávaní trénerov.