Baby Swim – prečo?

Baby Swim – prečo?

Baby swim

Prečo chodiť s malými deťmi „plávať“?

Dokonca s novorodencami?

plávanie malých detí

Keď som sa rozhodol, že novorodenecké a dojčenské plávanie bude aj na Slovensku súčasťou, prostriedkom, pomocníkom vo výchove detí, nič iné som neriešil len, že to musím spraviť.

Nenašiel som totiž vhodnejšiu aktivitu k podporeniu zdravého vývoja detí a nadšenia detí pre pohyb – šport, ako ranné „plávanie“. Toto presvedčenie mi pomohlo prekonať prekážky, ktoré v ceste tejto činnosti na Slovensku stáli. Bola to v prvom rade úplná absencia problematiky „plávania“ malých detí v legislatíve a vzdelávaní.

Moje jediné prečo bolo, že to vie dieťaťu veľmi prospieť a dokonca prostredníctvom dieťaťa aj jeho rodičom. Viac som nepotreboval.

Pred časom bola vznesená žiadosť na Americkú pediatrickú asociáciu, či je ranné plávanie detí vhodná a zdravá aktivita. Ich stanovisko určite stojí za citovanie:

„Prínos a pozitíva plávania malých detí prevyšujú jej negatíva a riziká, preto je vhodné túto činnosť doporučiť.“

Keď začnete riešiť, že sú deti zdravé aj bez „plávania“, máte pravdu. Keď začnete rozmýšľať nad tým, že za peniaze do „plávania“ môže mať Vaše dieťa lepšie oblečenie, jedlo a neviem čo, máte pravdu.

Keď si však poviete, že Vaše dieťa o nič nepríde, tak pravdu nemáte.

Nenájdete jedinú oblasť, jedinú vec vo vývoji dieťaťa, ktorú by ste ranným „plávaním“ nevedeli u dieťaťa podporiť, rozvíjať, pomôcť mu oveľa viac využívať svoj vlastný potenciál, svoje dané schopnosti.

Nenájdete. Tak úžasná aktivita to je. Preto keď máte len najmenšiu možnosť, „plávajte“.

Máte otázku? Napíšte.

Tématicky nasledujúci článok – v príprave

Návrat k obasu témy „baby swim“

Baby swim – úvodný článok

Baby swim – úvodný článok

Baby swim

Ako na Slovensku vzniklo baby „plávanie“.

Nadšenie detí pre šport je takpovediac automatické, prirodzené. Každé dieťa sa vyvíja aj pohybom. Voda je prostredie, v ktorom sa dieťa dokáže intenzívne pohybovo prejavovať už od narodenia. Pohybovú prax však  získava už pred samotným narodením. Výstižne o tom píše uznávaný francúzsky pôrodník Frederick Leboyer. V SR to začalo asi takto.

Mal som trochu originálnejšie detstvo, ako väčšina iných detí. Moji rodičia ma vodili na rôzne športové krúžky, dokonca môj otec rovno jeden pre mňa založil. Išlo o plavecký oddiel v Púchove. Písal sa rok 1968 a otec volil medzi kultúrou a športom.

Prvý plagát novorodeneckého a dojčenského plávania v SR. Bol umiestnený začiatkom roku 1990 v čakárni závodného lekára, š.p. Makyta Púchov

Otec dostal ponuku v Púchove robiť riaditeľa domu kultúry, alebo plavárne. Kvôli mne sa rozhodol pre plaváreň. Bol všestranne nadaný,  dokonca aj výborný tanečník a tanečný učiteľ. Mohol byť zo mňa aj tanečník. To už je minulosť, voda sa stala  vďaka jeho rozhodnutiu  mojim druhým domovom.

Otec mi vniesol do života ešte ďalšiu vášeň na vedomosti. Naša domáca knižnica by sa dala použiť aj ako verejná. Otec knižky miloval a mali sme ich všade. Najviac bolo odborných knižiek o športovom tréningu a plávaní.

Knižka od Consilmana, bola prvá plavecká knižka u nás, ktorá mala veľa obrázkov,  perfektných informácií, dokonca mnoho tréningových motívov a asi ako pre každého, kto v tej dobe niečo okolo plávania robil, bola to taká moja plavecká biblia. Moja vášeň hľadať v knižkách, ako mám správne plávať a trénovať sa mi stala popri dennom „máčaní“ sa v bazéne veľmi vhodným doplnkom.

V roku 1984 sa mi dostala do rúk učebnica pre trénerov I. triedy (vtedy I. znamenala najvyššiu trénerskú kvalifikáciu) a táto knižka mi učarovala , dozvedel som sa z nej veľa nových znalostí ohľadne fungovania nášho tela.

Spojením s informáciami o športovom tréningu sa mi začala objavovať mozaika celého pohybového učenia a faktorov, ktoré majú na pohybové učenie vplyv.

Každý, kto sa vyzná v športovom tréningu vie, že všetko v športe sa točí len okolo individuálnych schopností každého jedného športovca. Zjednodušene sa tomu  hovorí talent.

Od poskladania tejto celej mozaiky bol už len krôčik k zisteniu, že talent sa rozvíja a teda dá trénovať absolútne od prvých dní po narodení, ale dokonca ešte aj pred tým.

Takto veľmi v skratke postupne vznikala a prišla na svet myšlienka, venovať sa novorodeneckému a dojčenskému plávaniu profesionálne.

Ostatné je už heslovite zachytené v histórii. Keď si/ste na niečo špeciálne zvedavý/vá, nič nebráni napísať na môj e-mail: alvaklub@gmail.com a spýtať sa.

Postupne budem pridávať články, ktoré pomôžu každému sa lepšie orientovať v tom, čo je pre ich deti to najvhodnešie.

S úctou

Alexander Vajda

Tématicky nasledujúci článok

Návrat k obasu témy „baby swim“

 

„Plávanie“ malých detí

„Plávanie“ malých detí

Baby swim

Ako to začalo

ALVA
Prvý verejný plagát z roku 1990.

Písal sa rok 1990. Nehovorím, že to nikto ped tým neskúšal. Niekto však musel ísť z kožou na trh a pokúsiť sa preraziť v absolútnej absencii legislatívy, predpisov, nehovoriac o predsudkoch a rôznych skreslených predstavách.

Opíšem krátku príhoru, ktorá sa stala v roku 1990 pri podávaní žiadosť o živnostenský lisť s predmetom činnosti „baby plávanie“.

Pracovníčka vtedajšieho ONV (okresného národného výboru) somnou rozprávala o zasahovaní do integrity detí a podobných témach, čo ma naozaj na takomto úrade zaskočilo. Dopadlo to dobre a živnosť bola na svete. Neboli predpisy, tak sa s Vami aspoň úradníčka porozpravala 😉

Pre neskôr narodených.  Do roku 1990 súkromné podnikanie na území vtedy ešte Československa v podstate neexistovalo.

Začiatky prebiehali len privátnou formou a aj napriek absencii internetu sa doniesli informácie do Bratislavy a dopyt začal prudko rásť.

ALVA Filip
V roku 1991 sa mi narodil syn, čo v určitom zmysle znamenalo dosť silný prelom v niekotrých prístupoch, o čom ale niekedy inokedy. Tu je len séria troch fotiek, ktoré sa však zachovali len na plagáte, preto sa ospravedlňujem za kvalitu.

Prvú prevádzku SR, som otvoril na adrese Prešovská 38 v Bratislave, pod názvom „BABY CLUB“. Dnešná Billa. Tie priestory už neexistujú.

Začiatkom roku 1990 som sa prvý krát stretol s ďalšími nadšencami pre „plávanie“ malých detí v Prahe. Toto stretnutie bolo veľmi zaujímavé. Hlavnými aktérmi boli traja ľudia. Eva Kiendroňová, Jana Hochová a MUDr. Iva Malá. Tieto mená sú napävno späté z rozmachom „plávania“ malých detí vtedy ešte v Československu.

Začala sa tak písať história baby plávania v SR. 

Alexander vajda