„Plávanie“ malých detí

„Plávanie“ malých detí

Baby swim

Ako to začalo

ALVA
Prvý verejný plagát z roku 1990.

Písal sa rok 1990. Nehovorím, že to nikto ped tým neskúšal. Niekto však musel ísť z kožou na trh a pokúsiť sa preraziť v absolútnej absencii legislatívy, predpisov, nehovoriac o predsudkoch a rôznych skreslených predstavách.

Opíšem krátku príhoru, ktorá sa stala v roku 1990 pri podávaní žiadosť o živnostenský lisť s predmetom činnosti „baby plávanie“.

Pracovníčka vtedajšieho ONV (okresného národného výboru) somnou rozprávala o zasahovaní do integrity detí a podobných témach, čo ma naozaj na takomto úrade zaskočilo. Dopadlo to dobre a živnosť bola na svete. Neboli predpisy, tak sa s Vami aspoň úradníčka porozpravala 😉

Pre neskôr narodených.  Do roku 1990 súkromné podnikanie na území vtedy ešte Československa v podstate neexistovalo.

Začiatky prebiehali len privátnou formou a aj napriek absencii internetu sa doniesli informácie do Bratislavy a dopyt začal prudko rásť.

ALVA Filip
V roku 1991 sa mi narodil syn, čo v určitom zmysle znamenalo dosť silný prelom v niekotrých prístupoch, o čom ale niekedy inokedy. Tu je len séria troch fotiek, ktoré sa však zachovali len na plagáte, preto sa ospravedlňujem za kvalitu.

Prvú prevádzku SR, som otvoril na adrese Prešovská 38 v Bratislave, pod názvom „BABY CLUB“. Dnešná Billa. Tie priestory už neexistujú.

Začiatkom roku 1990 som sa prvý krát stretol s ďalšími nadšencami pre „plávanie“ malých detí v Prahe. Toto stretnutie bolo veľmi zaujímavé. Hlavnými aktérmi boli traja ľudia. Eva Kiendroňová, Jana Hochová a MUDr. Iva Malá. Tieto mená sú napävno späté z rozmachom „plávania“ malých detí vtedy ešte v Československu.

Začala sa tak písať história baby plávania v SR. 

Alexander vajda